Misa Kompetens erbjuder utbildning, handledning och seminarium inom Supported Employment, IPS, Supported Education, bemötande, coachning etc. Vi ger dig både teorier och metoder, samt lär dig hur du använder dem.

Misa Kompetens vänder sig till personer, organisationer och förvaltningar som vill förändra sitt arbets- och förhållningssätt inom sin dag- och arbetsverksamhet. Vi erbjuder kurser och andra kompetenshöjande inslag som handledning, coachning och temadagar.

Läs vidare

  • SEd

    Utbildningar Våren-2017

    Nu kan du anmäla dig till vårens utbildningar. Vi börjar med Supported Employment utbildning 24-27 ...more

  • självmordsupplysningen

    Självmordsupplysningen

    Mind - en ideell förening som främjar den psykiska hälsan och stöder människor i kris har ...more